G.O. DOCS

V.I.S.S.E.N

Many men go fishing all of their lives without knowing that it is not fish they are after.

(Henry David Thoreau)

F.I.S.H.I.N.G is both a refreshing and exceptional film dedicated to what may well be the most remarkable national sport in the Netherlands: fishing. In this 90 minutes’ documentary, the filmmakers unprejudicedly dive into an unknown world of anglers and fish. Above water and underneath it. Two parallel worlds, carefully separated by the water surface.

In F.I.S.H.I.N.G, the makers ‘catch’ anglers the way anglers catch fish. The main question is this: why do people love to fish? Why do more than one million and a half people in Holland go out angling, usually releasing the fish they have captured back into the waters? Is fishing a hobby, like gardening for instance? Or is it a sport, and if so, what exactly does that mean? Is fishing a passion, perhaps an instinct? A subconscious longing for unpredictable nature? Is it a perfect escape, a great opportunity to spend some time away from home, away from daily responsibilities and obligations?

F.I.S.H.I.N.G is a cinematic quest for the primitive fishing instinct in mankind. The filmmakers Pieter-Rim de Kroon and Maarten de Kroon have travelled across the Netherlands collecting more than 80 hours of film material: above and underneath the water, at sea and along the waters, in the polder, on and along rivers, low down town, in ditches and puddles and industrial areas. Where there’s water, there’s fish, where there’s fish, there are anglers.

As far as the anglers are concerned, the film represents a most recognisable world. At last the outside world, the non-anglers among us, understands why some people fish. To those who are not in love with fishing the film is a unique, at times rather exceptionally humorous introduction to a perfectly unknown world. A world dominated by the best fishing spots, the bass, one-metre pikes, carps, fishing rods, shads, jerk baits,match fishing lines, fly fishing, the best hooks, belly boats and catfish floats, fish finders, boilies, soft baits, carp mats… and of course, the catch.

Nevertheless, recalling Thoreau’s comment, it remains to be seen whether angling is about the catch or something entirely different …

V.I.S.S.E.N – DE DOCUMENTAIRE

V.I.S.S.E.N is een even verrassende als bijzondere film over misschien wel de meest opmerkelijke volkssport van Nederland: vissen. In de anderhalf uur durende documentaire duiken de filmmakers onbevangen in de voor hen onbekende wereld van de vissers en de vissen. Boven en onderwater. Twee parallelle werelden, van elkaar gescheiden door de waterspiegel. Een film over hoop en verlangen, vangst en bijvangst, passie en een vlucht in een andere wereld.

V.I.S.S.E.N is een film van Pieter-Rim & Maarten de Kroon, ging in 2012 in premiere, werd door de AVRO uitgezonden en is inmiddels zowel op DVD als via Itunes te verkrijgen.

In V.I.S.S.E.N vangen de makers vissers zoals vissers vissen vangen. De leidende vraag in de film is: waarom vissen mensen eigenlijk? Waarom gaan In Nederland jaarlijks meer dan anderhalf miljoen mensen vissen? Terwijl de gevangen vis in de meeste gevallen niet wordt opgegeten. Is vissen een hobby, zoals tuinieren? Is het een sport, en als het een sport is, wat betekent dat dan? Is vissen een passie, een instinct? Een onbewust verlangen terug naar de onvoorspelbare natuur? Is het een vlucht, even weg van huis, weg van verplichtingen?
V.I.S.S.E.N is een filmische zoektocht naar de oervisser in de mens. De filmmakers reisden dwars door Nederland en verzamelden in totaal ruim 80 uur filmmateriaal: boven en onderwater, op zee en aan zee, in de polder, op en aan de rivier, in slootjes en aan plassen en midden in industriegebied. Waar water is zijn vissen, waar vissen zijn, daar zijn vissers.
Voor vissers toont de film een zeer herkenbare wereld. Eindelijk wordt voor de buitenwereld, voor de niet-vissenden onder ons, duidelijk waarom ze vissen. Voor wie niet vist biedt de film een bijzondere, soms buitengewoon humoristische blik, in een volstrekt onbekende wereld. Een wereld waarin alles draait om de beste visplekken, de zeebaars, de metersnoeken, de karpers, de hengels, de shads, 13 meter lange wedstrijdhengels, fintvliegjes, de beste haakjes en haken, bellyboats en meervaldobbers, fishfinders, boilies, soft baits, karpermatjes en niet te vergeten, de vangst.
Hoewel het, denkend aan wat Thoreau schreef, de grote vraag blijft of het om de vangst gaat of iets heel anders…

Zie verder: www.vissen-defilm.nl

Of bekijk de film online  hier